Om föreningen

Den ideella föreningen Norsjöbygdens Kulturleder startades upp i nuvarande form nov/dec 2018 och styrelsen är för närvarande:

ORDFÖRANDE
Staffan Hjelte

VICE ORDFÖRANDE
Sören Bergström

SEKRETERARE
Thure Persson

KASSÖR
Sören Westermark

STYRELSELEDAMOT
Erik Persson

SUPPLEANTER
Marcus Westermark

Kontakt: Staffan Hjelte 070 – 669 52 98
Sören Bergström 070 – 649 67 81
Erik Persson 070 – 562 30 50

Bankgiro: 579-0852

Organisationsnummer: 802492-5417