Styrelsen

Den ideella föreningen Norsjöbygdens Kulturleder startades upp i nuvarande form nov/dec 2018 och styrelsen är för närvarande:

ORDFÖRANDE
David Dahlberg

VICE ORDFÖRANDE
Björn Holmström

SEKRETERARE
Thure Persson

KASSÖR
Sören Westermark

STYRELSELEDAMOT
Sören Bergström

SUPPLEANTER
Aron Johansson
Staffan Hjelte


Kontakt: David Dahlberg 070 – 327 68 72

Bankgiro: 579-0852

Organisationsnummer: 802492-5417